Địa vật lý Tiên Phong

Công ty cổ phần công nghệ địa vật lý Tiên Phong cung cấp các dịch vụ khảo sát địa chất công trình, địa kỹ thuật và thí nghiệm không phá hủy liên quan đến khảo sát nền móng các công trình thủy điện, nhiệt điện, điện hạt nhân, cầu, cảng, đường giao thông và các công trình xây dựng dân dụng khác, nghiên cứu trượt lở và tính toán ổn định mái dốc, nghiên cứu sụt lún, nghiên cứu tìm kiếm vùng đổ rác thải, kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng,… Để thực hiện được các nhiệm vụ trên chúng tôi thường sử dụng các phương pháp địa vật lý và thí nghiệm không phá hủy sau:

Bên cạnh các phương pháp địa vật lý và thí nghiệm không phá hủy kể trên, Công ty cổ phần công nghệ địa vật lý Tiên Phong còn sử dụng các phương pháp khảo sát địa chất khác như khoan đào, đo vẽ địa chất và các thí nghiệm khác trong khảo sát địa chất công trình và địa kỹ thuật để thành lập các loại bản đồ địa chất công trình, bản đồ vi phân vùng địa chấn, viết báo cáo khảo sát,…   Ngoài ra dựa trên những thế mạnh vốn có, Công ty cổ phần công nghệ địa vật lý Tiên Phong đang mở rộng dịch vụ sang lĩnh vực giám sát khảo sát, giám sát thi công xây dựng và kiểm định chất lượng công trình.